آندولین

ورق های پوشش سقف آندولین از الیاف طبیعی ساخته شده است و در جریان تولید با روشی مخصوص , ورقها ضمن تزریق بیتومن از درون رنگ میپذیرند به نحوی که در سخت ترین شرایط رنگ آن ثابت میماند.

ویژگی ها:

زنگ نمیزند
پوسیده نمیشود
عمرطولانی
دوست محیط زیست
-هدایت گرمایی
-عایق صوتی
-عایق آب و رطوبت
-مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
-تحمل نیروی ثقل
-مقاوم در سرما و گرما
-سبک
-قیمت مناسب